14 لوکیشن عکاسی در تهران

تهران

تهران به عنوان پایتخت و یکی از شهر های تاریخی ایران دارای بسیاری از کاخ ها و بوستان هایی است که فضای بسیار دلنشین و زیبایی را برای عکاسی ایجاد کرده است. موقعیت هایی که در کمتر جایی می توانید آنها را پیدا کنید.

ویدئویی از اقیانوس پارک واقع در بوستان آب و آتش

cover oghyanus ویدئویی از اقیانوس پارک واقع در بوستان آب و آتش

معرفی مجموعه تفریحی اقیانوس پارک مجموعه گردشگری اقیانوس پارک در فضایی بیش از ۳ هزار متر مربع در منطقه گردشگری اراضی عباس آباد و در روبروی مجموعه پارک آب و آتش ساخته شده است عموم بازدید کننده های این مجموعه خانواده هاهستند ، بخش ها و جاذبه های اصلی مجموعه گردشگری اقیانوس پارک : ۱. […]