ویدئویی از تیزر هیومن پارک

معرفی هیومن پارک(سفر به بدن انسان) در هیومن پارک شما از گوش وارد بدن انسان می شوید و پس از عبور از بخش های مغز ،چشم ،بینی ، دهان،ریه و قلب ،کلیه ، معده و روده از بدن انسان خارج می شوید.

ویدئویی از هیومن پارک

معرفی هیومن پارک(سفر به بدن انسان) مجموعه هیومن پارک یا تم پارک بدن انسان که به عنوان اولین نمونه از نوع خود در ایران و خاورمیانه و سومین نمونه در دنیا در منطقه دارآباد تهران احداث شده است . در این تم پارک مولاژ بسیار بزرگی از اندام های درونی و بیرونی بدن انسان ساخته […]